donderdag 5 november 2015

Massaal omvallen of …...

Dit artikel is vorige week geplaatst op Linkedin, daar niet iedereen op deze wijze met mij verbonden is nu ook hier te lezen.

Zullen er naar aanleiding van de publicatie van de uitspraak van de Hoge Raad inzake de bemiddelingskosten verhuurmakelaars gaan omvallen of niet?
Zo'n twee weken later zijn de stofwolken nog niet opgetrokken. Inmiddels is wel duidelijk uit vele gesprekken met bezorgde verhuurmakelaars dat dit een onderwerp is wat hun leven nu beheerst. De brieven van huurders en juridische adviseurs stromen werkelijk binnen. 
Frappant is dat er zelfs vanuit de hoek van belangenorganisaties voor (verhuur)makelaars en de wereld van vastgoed geen aandacht besteed wordt aan de enorme consequenties voor de branche. Iedereen die een beetje kan rekenen zal al snel kunnen becijferen dat de financiële gevolgen veroorzaakt door een hausse aan faillissementen minimaal € 100 miljoen zal gaan bedragen.
Het gevoel bekruipt mij, en vele anderen, dat er partijen zijn die het toejuichen dat de bestaande branche van verhuurmakelaars eens flink uitgedund gaat worden. 
"De een zijn dood is de ander zijn brood"
Dit gaat inmiddels al lang niet meer over het halen van je recht of het rechtzetten van misstanden. Anders zou de focus allang gericht zijn op de positieve veranderingen in de branche. Heel veel verhuurmakelaars hebben namelijk de laatste jaren hun verdienmodel al aangepast richting de verhuurder. Hier hoor je niemand over, wel over het afstraffen voor het verleden.
Wat kan een individuele verhuurmakelaar hier nog aan doen? Niets dus, de publieke opinie werkt tegen, de politiek kijkt de andere kant op en de Hoge Raad gaat weer verder met andere zaken. 
Wat zijn de opties nu? Gewoon opgeven en gaan liggen of eindelijk eens de krachten bundelen? De eerste optie is de makkelijke weg en de tweede optie gaat energie, kracht en vastberadenheid vergen. Binnenkort zal ik nader ingaan op de ontwikkelingen die nu vanuit de branche opgezet worden.
Voor wie nog niet het complete beeld op het netvlies heeft, is hier nog even een verwijzing naar mijn artikel "courtage perikelen" van 20 oktober 2015.

dinsdag 20 oktober 2015

Courtage perikelen – A (never) ending story

De media staan weer vol met de laatste ontwikkeling op gebied van wel / niet terecht in rekening gebrachte courtage aan de huurder. Iedereen duikt er bovenop en de verhuurmakelaars zijn wederom de Sjaak of in de geest van het jaargetijde – “zij krijgen de Zwarte Piet”.

Ongetwijfeld gaat er niemand opkomen voor de verhuurmakelaars, het zijn toch allemaal oplichters en zij krijgen nu wat ze verdienen. Ach, wat is een negatief oordeel toch snel geveld!

Het overgrote deel van de verhuurmakelaars in Nederland zijn hardwerkende ondernemers die met grote zorgvuldigheid, passie en service proberen huurders en verhuurders tevreden te stellen.

Dit wordt dus een wat langer verhaal dan gebruikelijk, maar een beetje perspectief in deze affaire kan nu even geen kwaad. 

Waarom werd courtage bij de huurder in rekening gebracht?

In het verleden waren er verhuurmakelaars die vanuit een luxe positie (weinig concurrentie) zowel aan de huurder als aan de verhuurder courtage berekenden. De markt heeft dit destijds toegelaten en de spreekwoordelijke zakken werden goed gevuld. Je kan dit goed ondernemerschap noemen of misbruik van een situatie, het hangt er vanaf hoe je hier naar kijkt.

Uiteindelijk werd dit breder bekend en verhuurders kwamen langzaam op het idee dat zij feitelijk de macht in handen hadden. Immers zonder hun te verhuren woning had de verhuurmakelaar geen bestaansrecht. Aldus wijzer geworden gingen heel veel verhuurders tegen de verhuurmakelaars zeggen dat zij geen courtage meer wilden betalen. Op zichzelf een vreemde zaak, over het algemeen betaald de verkopende / verhurende partij de kosten van een geslaagde bemiddeling.

De laatste 10 jaar hebben de verhuurmakelaars eigenlijk noodgedwongen hun verdienmodel aangepast richting de huurder. Het was buigen of barsten. Je kan uiteraard ook zeggen doe het niet en ga je maar omscholen naar een ander vakgebied. Of dat nu de oplossing was geweest denk ik niet. Een goede verhuurmakelaar waakt immers ook over de belangen van een huurder.

Zonder verhuurmakelaars waren veel huurders slechter af geweest. De meeste (particuliere) verhuurders hebben geen verstand van verhuren en wat daar allemaal bij komt kijken. Dan zouden er tienduizenden waardeloze huurcontracten opgesteld zijn, veel te hoge huurprijzen betaald zijn en waarschijnlijk ook veel meer achterstallig onderhoud.

De situatie tot voor kort.

De laatste jaren is er al veel te doen geweest over de problematiek met de courtage. De wetgeving op dit gebied werd door iedereen weer wat anders geïnterpreteerd. Dit gaf niet alleen veel onrust maar ook onduidelijkheid. Zelfs uitspraken van de Rechtbank waren wisselend de ene keer in het voordeel van de huurder en de andere keer weer in het voordeel van de verhuurmakelaar.

Inmiddels werd er in de gelederen van de verhuurmakelaars al druk gediscussieerd over deze materie. De roep om verandering werd groter en groter, echter verandering lukt alleen als de overgrote meerderheid daar aan mee doet. Er moet iemand de eerste zijn, maar de gevolgen zouden groot zijn.

Een verhuurmakelaar die aan een verhuurder de boodschap geeft dat hij de courtage behoort te betalen kan, zeker in het begin, rekenen op sterk verminderde inkomsten. Er staan immers tientallen andere verhuurmakelaars klaar die gratis voor de verhuurder willen werken nu het nog kan.
Sommige verhuurmakelaars slaagden inderdaad door een goede uiteenzetting richting de verhuurder van hun dienstverlening, echter de meesten nog niet.

In 2014, rond deze periode van het jaar, ging ook de ACM zich hier mee bemoeien. (Autoriteit Consument en Markt) Hierdoor kwam het wel in een stroomversnelling. Een aantal grotere verhuurmakelaars berichten dat zij vanaf dat moment alleen courtage aan de verhuurder zouden gaan berekenen.

Mede hierdoor hebben in 2015 veel verhuurmakelaars hun verdienmodel reeds aangepast richting de verhuurder. Echter er blijven nog steeds genoeg verhuurmakelaars vasthouden aan de oude situatie, ondanks alle negatieve publiciteit.

Uitspraak van de Hoge Raad 16 oktober 2015

Afgelopen vrijdag werd de uitspraak van deHoge Raad gepubliceerd inzake het in rekening brengen van courtage en wie de feitelijke opdrachtgever is.

De uitspraak is een “prejudiciële beslissing”. Wat houdt dit nu feitelijk in? Hieronder de weergave die op Wikipedia te vinden is:

“Een prejudiciële vraag is een rechtsvraag van een rechter aan een hoger gerecht (bijvoorbeeld van de Hoge Raad der Nederlanden aan het Hof van Justitie van de Europese Unie), betreffende de uitleg van een rechtsregel. Hangende de behandeling van die vraag bij de hogere rechter, wordt de procedure voor de lagere rechter geschorst. De lagere rechter zal na de prejudiciële uitspraak zelf ook uitspraak doen met toepassing van de prejudiciële uitspraak. De hogere rechter beslist dus slechts over de gestelde rechtsvraag en doet niet zelf uitspraak, maar de rechtsvraag is uiteraard meestal van kardinale invloed op de zaak.”

Door deze beslissing van de Hoge Raad zullen alle volgende procedures voor de Rechtbank een gelijke uitkomst gaan krijgen, in het voordeel van de huurder dus.
Hiermee zal een definitief einde komen aan het in rekening brengen van courtage aan een huurder als de betreffende woning op de website van de verhuurmakelaar staat.

Ik neem niet aan dat dit verder nog zal wijzigen, echter ik ben geen advocaat en je weet het nooit of er nog ergens een konijn in een hoge hoed verstopt zit!

Wat zijn de consequenties?

De Woonbond heeft de uitspraak gelijk omarmt en verstrekt voorbeeldbrieven voor huurders om ten onrechte in rekening gebrachte courtage terug te vorderen.
De financiële consequenties zullen dramatische vormen teweeg brengen. Huurders hebben de mogelijkheid om zelfs vijf jaar met terugwerkende kracht hun claim in te gaan dienen.

De Hoge Raad heeft met deze beslissing verzuimt om gebruik te maken van de mogelijkheid om dit in tijd te beperken. Gelet op de grote financiële gevolgen voor de beroepsgroep van verhuurmakelaars had de Hoge Raad de “terugwerkende kracht” kunnen beperken. Dit is nu (nog) niet gebeurt, de gevolgen hiervan zullen groot zijn.
De vraag komt nu gelijk bij mij op, in wiens belang het nu is om hierdoor een stroom van faillissementen door te veroorzaken?

Een eenvoudig rekenvoorbeeld

Ik neem een gemiddelde zelfstandig werkend verhuurmakelaar als voorbeeld om mijn punt even duidelijk te maken.

Verhuurmakelaar A werkt alleen en verhuurt gemiddeld op jaarbasis 40 woningen met een bijbehorende courtage van € 800 exclusief omzetbelasting. Dit geeft een jaaromzet van € 32.000,- , na aftrek van alle normale bedrijfskosten geeft dit maximaal een inkomen voor belasting van circa € 20.000,-. Dit is beduidend lager dan wat een modale werknemer verdient.
Deze verhuurmakelaar zal dus niet of nauwelijks vermogen kunnen opbouwen en beschikt dus niet over wezenlijke reserves.

Stel dat de helft van de huurders in de afgelopen 5 jaar de courtage gaat terugvragen, wordt deze verhuurmakelaar geconfronteerd met een schadepost van € 100.000,-.
Verhuurmakelaar A zal dus zijn faillissement dienen aan te vragen, er is geen enkele mogelijkheid om dit ooit terug te betalen. De meeste kleinere verhuurmakelaars hebben geen BV maar slechts een eenmanszaak en zijn dus in privé aansprakelijk. Het is niet zo moeilijk om te raden wat de enorme gevolgen gaan worden.

Wat nu te doen?

Als verhuurmakelaar kun je hier op dit moment even niets aan doen. De Hoge Raad heeft in alle wijsheid beslist. Hopelijk gaan zij alsnog nadenken over een beperking in tijd en de terugwerkende kracht van de beslissing bijvoorbeeld te begrenzen tot 1 januari 2015.


Tegen alle regels in is dit artikel sneller geschreven dan gebruikelijk. Ik had er nog meer aan kunnen toevoegen maar dat komt wellicht later weer. Er zullen reacties gaan komen op dit artikel, positief en negatief. Geen enkel probleem, hopelijk breng het ook iets goeds voor de toekomst en een structurele oplossing voor de consequenties.

dinsdag 21 juli 2015

Woning Waardering Stelsel - wat gaat er veranderen?

Na jaren van nadenken, voorstellen, overleggen en weer aanpassen zal eindelijk het nieuwe WWS (Woning Waardering Stelsel) per 1 oktober 2015 van kracht worden.

Het nieuwe WWS (of punten systeem) geldt alleen voor de sociale huurwoningen en ook niet voor bestaande huurcontracten. Een mogelijk gevolg is dat bij herwaardering van een vrijkomende sociale huurwoning de huur gaat stijgen en nu boven de grens uitkomt en dus als vrije sector huurwoning aangeboden kan worden.

Waarom deze veranderingen?

De minister wil de huren meer "marktconform" gaan maken.
In het gesloten regeerakkoord was afgesproken om de werking van de woningmarkt te verbeteren.
Dit onder de voorwaarde dat er geen onbedoelde neveneffecten gaan optreden.
Het mag dus niet gaan leiden tot zorgwekkende huurstijgingen, dit vooral in de grote steden.

Wat gaat er veranderen?


 • de WOZ-waarde gaat voor 25% meetellen
 • de WOZ-waarde gaat op 2 manieren invloed uitoefenen
 • de punten voor woonvorm, omgeving en schaarste gaan vervallen
 • de meest actuele WOZ-waarde zal gebruikt worden
 • bij lage WOZ-waarde geldt een minimum van € 40.000
 • bij nieuwbouw krijgt de WOZ-waarde in ieder geval 40 punten
 • de maximale huurprijs wordt eenmalig verlaagd met 3,8%
Mogelijke consequenties

De huren kunnen gaan stijgen, dit is mede afhankelijk van het beleid van de verhuurder.
Als de WOZ-waarde wijzigt, zowel naar boven als naar beneden, dan heeft dit steeds gevolgen voor de punten en dus de huur.
Als de WOZ-waarde daalt, of het effect nu reeds een lagere huur geeft, dan kan de huurder om huurverlaging gaan vragen.

Problemen in de praktijk

Huurders hebben tot op heden geen inzicht in de WOZ-waarde van hun huurwoning. De gemeenten zullen dus de huurders dienen te informeren over de WOZ-waarde van hun huurwoning. Huurders hebben dus een duidelijk belang bij een juiste WOZ-waarde en dienen dus ook een mogelijkheid tot bezwaar te krijgen tegen een te hoge waarde.

Bepalen van de huurprijs met de WWS nog steeds belangrijk

Verhuurmakelaars die voornamelijk bemiddelen in vrije sector huurwoningen hebben zich doorgaans niet zo verdiept in de WWS. De huurprijs wordt vooral marktconform bepaald, vraag en aanbod dus.
Het is herhaaldelijk voorgekomen dat een verhuurmakelaar hier de fout is ingegaan. Een te hoge vrije sector huurprijs, terwijl de woning bij puntentelling duidelijk als sociaal aangemerkt moet worden.

Zowel voor nieuw als bestaand aanbod zal in veel gevallen eerst gekeken dienen te worden of er een risico bestaat dat een woning als sociaal wordt aangemerkt. Andersom zal ook gaan voorkomen. Een huurwoning die voorheen aan de bovenkant van sociaal zat, zou nu als vrije sector aangemerkt kunnen worden.

Uw verhuurder / opdrachtgever is gebaat bij een correcte typering van de woning en de daarbij behorende huurprijs. Uiteraard zal dit meer tijd gaan vergen van de verhuurmakelaar. De details van de woning zullen goed opgenomen dienen te worden teneinde correct de puntentelling te kunnen maken.

Hoe alles in de praktijk gaat verlopen weten wij nu nog niet. Het nieuwe systeem is helaas niet eenvoudiger geworden.

Heeft u behoefte om uw kennis op dit gebied bij te spijkeren? Bezoek dan de website van de Verhuur Academy en lees alles over de nieuwe E-learning training WWS - puntentelling.woensdag 8 juli 2015

Een verhuurmakelaar is ook maar een mens

Dit artikel gaat over de “mens” achter de verhuurmakelaars in Nederland.  Dit blijkt lastiger dan ik vooraf heb kunnen denken. Om voldoende achtergrond informatie te krijgen heb ik honderden websites bezocht en gezocht naar persoonlijke profielen en verhalen.

Waarom nu juist dit onderwerp voor een artikel? Iedereen heeft wel eens te maken met onpersoonlijke en starre organisaties.  Sluitingen van banken en postkantoren zijn aan de orde van de dag. Wooncorporaties sluiten hun balies en zelfs de inloopfunctie bij Gemeenten wordt sterk aan banden gelegd.

De mensen, cliënten, zijn voor informatie en contact afhankelijk gemaakt van internet, zonder tussenkomst van mensen. Dus hoe zit dit nu bij de verhuurmakelaars? Zijn zij ook kil en zakelijk of zijn zij echt betrokken bij hun werk en persoonlijk in de omgang met hun cliënten. Uiteindelijk gaat het om de eerste indruk van de bezoekers. Welk beeld wil je als organisatie / verhuurmakelaar overbrengen?

Voor een goed onderscheid en leesbaarheid heb ik besloten om het artikel te splitsen in twee delen.  Het eerste deel gaat over de grotere organisaties van verhuurmakelaars, het tweede deel zal over individuele verhuurmakelaars gaan.

Een aantal zaken vallen direct op bij de zoektocht in verhurend Nederland:
 • ·      De websites zijn zeer zakelijk en onpersoonlijk
 • ·      De teksten lijken allemaal sterk op elkaar
 • ·      De mensen achter de vestigingen zijn niet of nauwelijks zichtbaar
 • ·      Persoonlijke profielen worden feitelijk nergens weergegeven
 • ·      Nergens wordt gesproken over een passie voor het vak of voor omgang met mensen

Op de websites staat soms iets over de organisatie, maar niet altijd.
De volgende woorden / uitspraken komen veelvuldig terug bij het kopje "over ons": 
 • ·      Landelijk
 • ·      Veel (aantal) vestigingen
 • ·      Groeiend
 • ·      Betrouwbaarheid
 • ·      Service

Wat ontbreekt is een “gezicht” voor de buitenwereld. Nergens staat een echt verhaal over de oprichter van de organisatie of de mensen die daar werkzaam zijn. Waarom is de oprichter begonnen, wat heeft hem of haar bewogen en wat is het doel? 

Alle onderzochte organisaties besteden veel geld en tijd aan marketing (lees "adverteren") en vergeten te communiceren. In mijn trainingen probeer ik het volgende over te brengen:
Kijk anders naar marketing. Schrap dat glibberige beeld. Denk aan communicatie. Het gaat om het overbrengen van jouw boodschap, op een manier die jou bevalt. Op een wijze die oprecht is en passie bij je oproept. Dat is marketing die overkomt. 
Ik heb ook de moeite genomen om op de knoppen voor Sociale Media te klikken. Het resultaat is werkelijk verbijsterend te noemen. Ik vraag mij af waarom een organisatie Sociale Media toevoegt als het niet onderhouden wordt, dit heeft geen enkele meerwaarde.

Het beste scoort Facebook, maar ook hier niets persoonlijks of een echte toevoeging die niet al op de website staat. Juist met Facebook kun je als organisatie je betrokkenheid tonen aan jouw publiek.

Deel eens een persoonlijke ervaring of emotie, een verhuurmakelaar is ook een mens en geen geldmachine! Wil of kun je dit niet, deel dan kennis met je lezers. Dus geen promotie voor woningen of je makelaardij, geef je bezoekers eens  “gratis” informatie of tips.

Denk ook eens aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), laat zien dat je als verhuurmakelaar of organisatie betrokken bent bij je buurt of regio. Doe eens iets terug en laat je van je menselijke kant zien.

Als ik dit artikel teruglees en mij even verplaats in de positie van  een verhuurder, dan weet ik werkelijk niet meer waarom ik voor een bepaalde organisatie zou kiezen. Iedere organisatie van verhuurmakelaars zal in staat zijn om mijn woning te verhuren, maar wie gun ik de opdracht?

Wordt de keuze van een toekomstige klant nu werkelijk bepaald door wie het hardste schreeuwt dat hij of zij de beste keuze is?

Nu is het even afwachten of er een organisatie is die zich niet herkent in dit artikel en zich wel open, toegankelijk en vooral menselijk en persoonlijk opstelt. Ik zal de reacties graag verzamelen en weergeven in een nieuw artikel.

Met individuele verhuurmakelaars, die zich op geheel eigen wijze presenteren en onderscheiden, kom ik ook graag in contact om hun verhaal te horen.
maandag 22 juni 2015

Blijf trouw aan jezelf en durf nee te zeggen

De afgelopen week heb ik het laatste artikel van Erno Hannink gelezen – Altijd jezelf zijn en succesvol – en het zet je gelijk aan tot nadenken over wat echt belangrijk is.

Wie ben je nu echt?
Wij zijn eraan gewend om zowel zakelijk als in privé een ander beeld te laten zien van onszelf dan wie wij werkelijk zijn. Successen deel je graag met de hele wereld en tegenslagen houd je vooral voor jezelf.

Het gevolg is dat maar heel weinig mensen weten wie je “echt” bent.
Wij vinden het heel belangrijk dat anderen goed over ons denken, dus verspillen wij veel tijd aan het “pleasen” van de mensen waar wij mee omgaan.

Waarom mag je niet gewoon zeggen tegen iemand dat je hier even geen zin in hebt. Maakt je dat een slechter mens? Nee, zeker niet, ze weten nu dat je duidelijk en eerlijk bent.

Hoe gaat het me je?
Standaard openingszin van veel zakelijke gespreken is – Hoe gaat het - , een algemeen aanvaardbare vraag. Echter moet het antwoord wel passen, dus “het gaat goed” en daarna begint het echte gesprek.

Stel nu dat je antwoord eens afwijkt van dit verwachtingspatroon – het gaat niet goed met mij – , je gesprekspartner is direct van slag en wil niets liever dan overschakelen op een ander onderwerp.

Hetzelfde geldt voor het beeld wat je van jezelf geschapen hebt. Is dat nu wat je werkelijk wil laten zien? Wil je echt altijd aardig gevonden worden en wat heb je daarmee bereikt?

Waar gaat dit over?
Je zal je nu afvragen waar dit artikel nu overgaat? Dit heeft toch niets met “verhuurmakelaars” te maken! Niets is minder waar. Op dit moment ben ik bezig met het schrijven van een nieuw artikel over “de verhuurmakelaar als mens”. Dit artikel is een vervolg op het eerdere artikel  “de toegevoegde waarde van een verhuurmakelaar” en zal binnenkort geplaatst worden.

Maar de vraag rijst gelijk, kan ik een artikel schrijven over de verhuurmakelaar als mens, als ik niet eerst mijn eigen advies in de praktijk breng? Dus voor wie het wil lezen geef ik mijzelf nu wat meer bloot. Wie het niet wil lezen kan nu gewoon stoppen, geen enkel probleem.

De mens achter dit weblog
In 2009 ben ik begonnen met het schrijven van artikelen over verhuurmakelaars en hun vakgebied. Waarom? Omdat ik een passie heb voor ons vak en dit graag wil delen met anderen die dit ook belangrijk vinden.

Het ging zakelijk goed en in privé liep alles ook lekker door. Maar was dit ook werkelijk zo? Nee dus, zakelijk liep voortdurend iedereen aan mij te trekken om tijd, aandacht en oplossingen. Je wil “te aardig” zijn en je geeft iedereen jouw tijd en tegelijk verlies je langzaam je focus op wat je zelf wil en uiteindelijk wie je bent.

In je privéleven neem je ook al heel snel deze gewoontes over met alle gevolgen van dien. Inmiddels weer 6 jaar later is er heel veel gebeurt zonder dat je er grip op gehad hebt.

Wat is er nu werkelijk gebeurt?
Vier keer een verhuizing doorstaan, zakelijk veel te veel aan je hoofd gehad, mijn heel dierbare Labrador Sammy is overleden, flinke financiële tegenslag meegemaakt, een relatie waar je niet meer gelukkig in was na 20 jaar beëindigt in een scheiding en om het af te toppen ook nog flinke lichamelijke problemen. Dit en nog veel meer heeft een enorme impact gehad om mijn leven en mijn persoonlijkheid.

Feitelijk ben ik geleefd en ben ik vergeten zelf te leven.

De eerste impuls is om weg te kruipen in een donker hoekje en je af te sluiten van de rest van de wereld. Het kost wat tijd, maar jezelf weer opnieuw terugvinden is mogelijk. Je moet wel eerst terug naar de kern van de zaak, wie ben ik en wat wil ik!

Dus niet dezelfde fouten blijven maken, je eigen keuzes gaan maken. Je omgeving kan hier wat vreemd en afwijzend op reageren, je bent jezelf niet vinden zij. Dus kennen zij blijkbaar niet je echte ik en hebben ze nooit echt de moeite genomen om je te leren kennen.

De meest belangrijke keuze die ik nu gemaakt heb is “eindelijk mijzelf te zijn” en niet meer afhankelijk zijn van de mening van anderen. Wat is werkelijk belangrijk in mijn leven? Wat wil ik en met wie om mij heen. Wat blijft er nu over? Een heel beperkt aantal goede vrienden die er voor je waren toen je het nodig had. En een heel warme en dierbare vriendin die je de ruimte geeft om ook werkelijk jezelf te zijn.

Hierboven heb ik mijzelf voor een heel groot deel bloot gegeven, dit had ik vroeger nooit gedaan. Maar nog belangrijker, wat ga ik nu de komende tijd doen?

Mijzelf zijn!
Met nieuwe energie en heel veel passie, omdat ik het zelf wil, weer artikelen en boeken schrijven over ons mooie en uitdagende vak. Nieuwe trainingen ontwikkelen en vooral veel lesgeven en coachen. En vooral geen energie steken in zaken en mensen die niet de moeite waard zijn.

Ben ik nu mijzelf? Ja, voor een groot deel, maar het is een proces en iets waar je aan blijft werken om ook te groeien als mens.

Voor wie het artikel van Erno Hannink ook wil lezen, ga naar  http://ernohannink.nl/jezelf-zijn-succesvol/ .