vrijdag 12 oktober 2012

Vervolg "Branchevereniging Verhuurmakelaars"

Het artikel van vorige week heeft weer veel losgemaakt bij de verhuurmakelaars in Nederland en inmiddels hebben meerdere partijen hun medewerking en steun toegezegd.

In mijn laatste update via de Sociale Media heb ik aangegeven even te wachten tot het gesprek met VBO heeft plaatsgevonden. Vanmorgen is gesproken op het hoofdkantoor van VBO in Nootdorp met onder meer directeur Hans van der Ploeg. Onderstaand volgt een korte weergave van ons gesprek voorafgegaan door een korte terugblik.

In december 2011 is er een vergadering geweest bij Vastgoedbelang in Amsterdam. Hierbij waren onder meer aanwezig de NVM, VBO, Vastgoed Pro, 123Wonen en Netwerkwonen.nl. Het was een verkennend gesprek om de problematiek die leeft onder de verhuurmakelaars te bespreken.
In eerste instantie is hier niet veel bereikt, behoudens de interesse van het VBO om hier verder over na te denken. In de afgelopen maanden heeft het VBO een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheid en de wens om iets voor de branche van verhuurmakelaars te gaan doen.

Door de ontstane onrust van afgelopen weken omtrent de verhuur onder de Leegstandswet ben ik een initiatief gestart via Linkedin om steun te krijgen voor een eigen branchevereniging. Dit heeft heel veel reacties losgemaakt en heeft mij doen besluiten om weer contact op te nemen met het VBO. Dit heeft geresulteerd in het gesprek van hedenmorgen bij de VBO.

Hans van der Ploeg heeft uitgelegd dat het onderzoek in een afrondende fase verkeerd en dat zij nu positief staan ten opzichte van een mogelijke invoering van een divisie voor verhuurmakelaars. Uiteraard dienen nog veel zaken in kaart gebracht te gaan worden en zullen er protocollen opgesteld moeten gaan worden zoals bijvoorbeeld de wijze van toetreding en beoordeling op vakbekwaamheid.

Door deze zeer positieve ontwikkeling is er mijns inziens vooralsnog geen directe reden meer om vanuit de verhuurmakelaars een eigen belangenvereniging na te streven. Weer een beeldmerk erbij maakt het voor de consument alleen maar onduidelijker.

Met het VBO is nu afgesproken om op zeer korte termijn een vervolggesprek te arrangeren om enige vaart in de zaak te houden. Een belangrijk onderdeel wordt ook het toetsen op vakbekwaamheid, zowel  de theorie als de praktijk en de toekomstige permanente educatie. Het VBO en de Beroepsopleiding Makelaars wil samen met de Verhuur Academy ( opleidingsinstituut voor verhuurmakelaars) bekijken of de bestaande opleidingen voldoende basis hiervoor bieden of dat er wellicht gezamenlijk een nieuwe opleiding dient te worden ontwikkeld.

De verhuurmakelaars die zich reeds bij mij gemeld hebben zullen voortdurend op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen. Voor een zo'n breed mogelijke discussie en verdere inbreng van de standpunten roepen wij zoveel mogelijk (verhuur) makelaars op om zich alsnog aan te melden. Hiermee krijgen wij ook een beter beeld van de partijen die ook de wens hebben om hun vakgebied in positieve zin te gaan reguleren. Onderschrijft u het belang van de oprichting van een divisie voor huur en verhuur van woonruimte binnen het VBO, laat ons dit dan weten door het sturen van een email aan het speciaal hiervoor geopende email adres :info@veiligverhuren.nl.

Na het volgende gesprek hopen wij u meer te kunnen mededelen over de invoering, procedures, toetreding, educatie, geschillenregeling en wellicht uiteindelijk een mogelijke certificering van verhuurmakelaars.

donderdag 4 oktober 2012

De toekomst van de verhuurmakelaar

Inmiddels zijn de (verhuur) makelaars en woningbemiddelaars weer flink in beroering door de recente publicaties in de media vanwege het besluit van banken en hypotheek verstrekkers om verhuur onder de Leegstandswet exclusief bij een select gezelschap onder te brengen. Dat dit er aan zat te komen heeft iedereen het laatste jaar naast zich neer gelegd en nu is het een voldongen feit.

De makelaars, zowel diegenen die alles voorheen goed regelden en de richtlijnen volgden als de groep die het wat minder nauw nam, zijn nu volledig buiten spel gezet. Iedereen klaagt nu en schreeuwt moord en brand, maar allen vergeten terug te kijken naar de oorzaak hiervan.

Geen enkele groep of branchevereniging heeft er daadwerkelijk werk van gemaakt om een inhoudelijk gesprek aan te gaan met de banken hoe hier gezamenlijk goed mee om te gaan. Iedereen is op eigen houtje doorgegaan en hierdoor konden organisaties zoals "Overbruggingsverhuur" en "Tijdelijk Twee Woningen" groeien en nu de vruchten plukken van het besluit van de banken.

Feit blijft dat dit soort ontwikkelingen kunnen gebeuren mede doordat de grote groep van commerciële verhuurmakelaars zich niet verenigd heeft tot op heden. Af en toe komen er enkele reacties van individuele verhuurmakelaars als het vuurtje weer eens opgestookt is door onder andere een artikel van mij op dit weblog of via Linkedin. Frappant is dat de grotere meer landelijke organisaties van verhuurmakelaars zich zelden of nooit mengen in de discussie.

Inmiddels zijn 2 partijen bereid om het voortouw te gaan nemen, vergezeld door een aantal steunbetuigingen van andere verhuurmakelaars. Deze maand zal overleg plaatsvinden om de marsroute en een eerste lijst van prioriteiten op te stellen. Ik ben er nu van overtuigd dat wij eindelijk zullen overgaan tot de eerste belangrijke stap tot oprichting van een belangenvereniging voor verhuurmakelaars.

Hierbij roep ik iedere verhuurmakelaar in Nederland op die overtuigd is van het feit dat er iets dient te gaan gebeuren om daadwerkelijk een verandering mogelijk te maken. De tijd van een afwachtende houding is nu voorbij.
Stuur nu een berichtje per email naar info@veiligverhuren.nl en maak kenbaar dat je achter het initiatief voor oprichting van de belangenvereniging voor verhuurmakelaars staat. Ben je bereid actief mee te werken of heb je een andere mogelijke inbreng geef dit dan ook aan ons door, alle hulp en ideeën zijn van harte welkom.

Wees niet meer passief maar kom in nu in actie, alleen gezamenlijk kunnen wij het verschil gaan maken en onze stem laten horen en straks een volwaardige gesprekspartner zijn met banken, hypotheek verstrekkers, beleggers en uiteraard ook in Den Haag.

NB: Sta je achter dit initiatief, stuur dit artikel dan door naar zoveel mogelijk mensen in je zakelijk netwerk via Twitter - Facebook - Linkedin of per email.


donderdag 30 augustus 2012

Opleidingen voor verhuurmakelaars

De zomervakantie is voorbij en de scholen gaan weer beginnen. Een jaarlijks terugkerend ritueel, ook voor veel beroepen waar (bij) scholing een essentieel onderdeel van het vergroten van de vakkennis is.
Makelaars zijn ook gewend aan het bijwonen van permanente educatie om hun kennis op peil te houden, getuige de vele cursussen van het NVMSOM.

Bij de verhuurmakelaars ligt dit nog steeds anders, zij zijn doorgaans niet gewend aan het volgen van een vakgerichte cursus of opleiding. Dit is een vreemde zaak, mede vanwege het feit dat de verhuur van woonruimte meer dan ooit actueler is. Zowel huurders maar zeer zeker ook verhuurders worden steeds wijzer en stellen hogere eisen aan de vakkennis van een verhuurmakelaar.

Veel gestelde vragen zijn onder meer:

  • hoe voorkom ik huurbescherming?
  • wat zijn de fiscale gevolgen bij verhuur?
  • moet ik toestemming aan de bank vragen voor verhuur?
  • wat is een goed huurcontract?
  • wat is het verschil tussen sociale en vrije sector?
  • hoe selecteer je een goede huurder?
  • de huurder betaald niet, wat nu?
Dit is zomaar een kleine greep uit de vragen die dagelijks gesteld worden.
De laatste negatieve trend is ook het aansprakelijk stellen van de verhuurmakelaar als achteraf blijkt dat bepaalde zaken niet kloppen met het wat er destijds voorgespiegeld is aan de verhuurder.

Het vak van verhuurmakelaar wordt steeds complexer en vereist een actuele kennis van ontwikkelingen op gebied van huurrecht, contracten, screening en controle op huurders.
Een verhuurmakelaar die zich positief wil blijven onderscheiden zal zich dus meer dan ooit dienen te verdiepen in de voortschrijdende ontwikkelingen binnen zijn vakgebied.

Sinds geruime tijd ben ik als docent betrokken bij het geven van trainingen en opleidingen aan verhuurmakelaars. Het opvallende is dat de opleidingen vooral bezocht worden door medewerkers van wooncorporaties en cursisten die zich binnenkort willen gaan vestigen als verhuurmakelaar. De reeds gevestigde verhuurmakelaars ontbreken volledig. Komt dit nu door het onbekend zijn met (aanvullende) trainingen of zien zij de noodzaak hiervan nog niet in?

Speciaal voor de groep van verhuurmakelaars en iedereen die beroepsmatig betrokken is bij de verhuur van woonruimte is er nu een training "veilig verhuren" ontwikkeld. Deze zeer specifieke training is  mede voortgekomen uit de discussie omtrent een mogelijk keurmerk voor verhuurmakelaars.
Daar er weinig tot geen vooruitgang geboekt wordt in deze discussie, zal er naast deze training binnenkort een voorlichtingscampagne worden gestart voor woningeigenaren en verhuurders.

Middels een doelgerichte website zal er voorlichting gegeven gaan worden hoe een verhuurder de beste verhuurmakelaar kan selecteren. Daarnaast zullen brochures beschikbaar komen, specifieke workshops worden gehouden en komt er een database met antwoorden op vele vragen omtrent huur en verhuur.

Binnenkort zal ik hier uitgebreid verslag doen van dit nieuwe initiatief.
dinsdag 17 april 2012

Negatieve beeldvorming verhuurmakelaars in opmars!


De discussie omtrent een mogelijk keurmerk of branchevereniging van verhuurmakelaars dreigt helaas een beetje te verzanden in veel praten en weinig initiatief.

In de tussentijd verspreiden de media weer eenzijdige negatieve berichten die nu alle verhuurmakelaars in een kwaad daglicht stellen. Lees hiervoor het artikel in De Telegraaf van 17 april 2012 – tijdelijk verhuren een strop voor huisbezitters -. In dit artikel een interview met Naomi Ansems, van Stichting Tijdelijk Twee Woningen, die een uitermate negatief beeld schetst van de verhuurmakelaars in Nederland.

Voor de argeloze lezer worden de verhuurmakelaars neergezet als graaiende zakkenvullers die zich niet aan de regels houden en blijkbaar over de hoofden van eigenaren alleen met hun courtage bezig zijn.
Zowel De Telegraaf als Naomi Ansems behoren beter te weten en ook eens aandacht te besteden aan het feit dat het merendeel van de verhuurmakelaars te goeder trouw zijn.

Het bewuste interview is feitelijk een gratis reclame voor promotie van de Stichting Tijdelijk Twee Woningen en gaat ten koste van de verhuurmakelaars. Geen enkele eigenaar met momenteel dubbele woonlasten zal, na het lezen van dit artikel, het nog in zijn hoofd halen om in zee te gaan met een verhuurmakelaar.

Nu zult u als lezer van mijn weblog wel door hebben dat ik niet alleen teleurgesteld ben in de media maar feitelijk zeer boos begin te worden over deze hetze tegen verhuurmakelaars. Ik kan natuurlijk alleen voor mijzelf spreken, maar weet dat vele verhuurmakelaars dezelfde gedachten hierover hebben.

De trouwe lezers van mijn weblog weten inmiddels dat ik een groot voorstander ben van meer kwaliteit en expertise bij verhuurmakelaars. Volgende week verzorg ik een incompanytraining voor een grote landelijke organisatie van verhuurmakelaars. De kernpunten van deze training zijn een verdieping van de kennis van het huurrecht, screening van huurders maar ook verhuurders en de aansprakelijkheid van verhuurmakelaars door fouten of onjuist handelen.

Hieruit blijkt overduidelijk dat er voldoende verhuurmakelaars zijn die hun beroep serieus nemen en een vergroting van hun vakkennis en kwaliteit nastreven. Het gaat er niet om wie deze trainingen verzorgt, of dit nu de NVM – VBO – of ander opleidingsinstituut is, het belangrijkste is dat deze trainingen gegeven worden.

Nu de verhuurmakelaars collectief over één kam geschoren worden met de kleine groep die alle regels aan hun laars lappen, is het toch de hoogste tijd geworden dat de branche zich gaat verenigen.

Dus alle goedwillende en vakbekwame verhuurmakelaars in Nederland, die net als ik genoeg hebben van de negatieve beeldvorming, verenig u en reageer vandaag nog op dit artikel. Gebruik hiervoor de reactie button onder aan dit artikel en iedereen krijgt een persoonlijk bericht terug omtrent de stappen die wij samen kunnen gaan nemen voor een goede toekomst van onze branche van verhuurmakelaars. 

woensdag 11 januari 2012

Certificering, keurmerk of vergunningsplicht voor de verhuurmakelaar


De laatste maanden is er veel te doen omtrent de werkwijze en het vak van verhuurmakelaar. Dus de hoogste tijd voor een overzicht en de laatste stand van zaken.

In augustus 2011 werd een eerste discussie gestart omtrent de kwaliteit van de verhuurmakelaar in Nederland. Dit mede naar aanleiding van een contact met een gedupeerde verhuurder die geconfronteerd werd met een hennepkwekerij in zijn verhuurde woning.

Twee organisaties van verhuurmakelaars nemen het voortouw in deze discussie te weten 123Wonen en Netwerkwonen.nl. Zij besluiten  om samen te bekijken of er daadwerkelijk behoefte is aan meer kwaliteit en eventueel een regelgeving of een vorm van zelfregulering voor de branche.

Het gevolg was veel emailverkeer en telefoon met gedupeerde verhuurders, enkele verhuurmakelaars, media, politiek en andere betrokkenen. Hierna ontstond een behoefte aan een inventarisatie en een mogelijk verkennende bespreking met meerdere partijen gerelateerd aan de branche.

Uiteindelijk resulteerde dit in een eerste verkennende bespreking begin december 2011 in Amsterdam met vertegenwoordigers van de NVM, VBO, Vastgoedbelang, Vastgoedmanagement Nederland, Joep Derksen onderzoeksjournalist, Bureau Vastgoed Onderzoek  en beide initiatiefnemers. Het werd een lang gesprek waarbij partijen elkaar leerde kennen, de huidige problematiek binnen de verhuurbranche uitgebreid besproken werd en bekeken werd of er vanuit bestaande organisaties een haalbaar actieplan opgezet zou kunnen worden. De conclusie is dat er wellicht een eerste draagvlak zou kunnen ontstaan, maar dat meer onderzoek en tijd nodig is. De gesprekken zullen in 2012 een vervolg gaan krijgen.

In de tussentijd wordt er veel gediscussieerd door vele belanghebbenden over de kwaliteit van verhuurmakelaars en het verhuurproces. Een aantal partijen berichten frequent via onder andere Twitter over vele wantoestanden bij verhuur en gebrek aan goede controle bij verhuurmakelaars. Een andere bericht weer over op handen zijnde verbeteringen binnen het opleidingstraject van makelaars.
Inmiddels heeft de media het verhaal ook opgepakt en een item in het NOS journaal hieraan gewijd.

Al deze aandacht heeft meerdere effecten, zowel goede als minder goede.
Positief is dat er nu over de volle breedte aandacht is voor een discussie over meer kwaliteit binnen de verhuurmakelaardij. Helaas wordt nu ook de negatieve kant uitgebreid belicht en wordt er veel nadruk gelegd op blijkbaar malafide verhuurmakelaars en woningbemiddelaars. Hierdoor begint het er op te lijken dat onze branche niet deugt en dat courtage belangrijker is dan kwalitatief bemiddelen tussen huurder en verhuurder.  Dit is pertinent een onjuiste weergave van het vak van verhuurmakelaar. Het grootste deel van de verhuurmakelaars neemt zijn vak en de daaruit voortvloeiende verantwoording zeer serieus. Het zijn slechts enkelen die zonder goede kennis van zaken het nieuws halen.
Hierdoor wordt de branche in een te slecht daglicht gesteld en worden verhuurders onnodig afgeschrikt.

Voor de nabije toekomst ligt de mogelijke oplossing nu bij de verschillende partijen binnen de branche van de makelaardij. Als verschillen van inzicht en eigen belang van de individuele organisaties aan de kant gezet wordt en de krachten gebundeld worden, kan er een flinke stap voorwaarts gezet gaan worden in 2012.
Er dient eerst overeenstemming bereikt te worden dat het uitoefenen van het vak van verhuurmakelaar een serieuze zaak is en een aparte plaats dient te krijgen binnen de makelaardij.
Dan kan er ruimte ontstaan voor een eventueel keurmerk, certificering of een daadwerkelijke vergunningsplicht voor verhuurmakelaars.

Wij houden de lezers op de hoogte van de verdere discussies en zullen u berichten van de ontwikkelingen. Een ieder die een positieve bijdrage heeft die in de toekomst kan leiden tot het bereiken van de doelstelling om het vak van verhuurmakelaar kwalitatief te verbeteren, wordt uitgenodigd om te reageren op dit artikel.