dinsdag 13 september 2016

Onvoldoende evenwicht op gebied van huurwoningen vrije sector

Niets nieuws onder de zon, echter de zaak een beetje in perspectief bekijken kan nooit kwaad. De Telegraaf brengt breed de waarschuwing van de NVM en VGM (onze experts op gebied van onroerend goed in Nederland) dat er grote behoefte is aan huurwoningen in het middensegment. (13-9-2016) Het zoveelste “afgestofte” bericht hierover in de laatste zes jaar en er gebeurt weinig.

Het probleem als je van alles op de huurwoningmarkt een beetje weet is dat je de behoefte krijgt om je er mee te bemoeien. Maar dat is ook waar het blog van de verhuurmakelaar ook om draait. Een weergave van feiten, meningen, nieuws en ontwikkelingen op gebied van huurwoningen en de makelaardij. Daarnaast is het tekort aan vrije sector huurwoningen een vast onderdeel van de opleiding tot Verhuurmakelaar Woonruimte en iedere keer als dit besproken wordt met de cursisten leidt dit tot verdere discussies.

De Overheid is allang bekend met het feit dat er te weinig huurwoningen in het middensegment gebouwd worden. Echter het ontbreekt blijkbaar aan daadkracht om zaken in gang te krijgen. Wooncorporaties worden verder betutteld door bemoeienis van de Overheid en investeerders in vastgoed krijgen onvoldoende ruimte. Door de extreem lage rente zijn er ook voor de kleinere belegger mogelijkheden om te investeren in goed verhuurbare woonruimte.

In het buitenland, met name in Engeland, hebben kleine beleggers al lang geleden de woningmarkt omarmt en investeren in goede woningen als verhuurobject. In Nederland neemt dit eerder af dan toe, deels door onbekendheid en deels door wat de kleine belegger ziet als de “gevaren” van huurbescherming. Er valt dus nog veel te winnen door betere voorlichting aan kleine beleggers en het mogelijk verruimen van voorwaarden en mogelijkheden om hun de ruimte te geven mee te doen aan een gedeeltelijke oplossing van het oplopende tekort.

Minister Blok deelde al schriftelijk mee in 2013 dat er geen overleg en daardoor ook geen rapportage meer is omtrent de ontwikkelingen op gebied van de woningmarkt door het afschaffen in 2010 van de woningbouwafspraken tussen het Rijk en de lokale overheden.
Deze brief is opgenomen als onderdeel van de jaarrapportage “staat van de woningmarkt” 2014. Vreemde zaak wat mij betreft, wel een uitgebreide rapportage maar geen overleg!

In het begin van hetzelfde rapport staat de volgende passage:

Huursector
Vergeleken met andere EU-landen heeft de Nederlandse huursector de hoogste woonkwaliteit, het hoogste aandeel corporatiewoningen en het kleinste aandeel vrije huur- sectorwoningen in de voorraad. Tussen 2009 en 2012 groeide het aantal vrije sectorhuurwoningen van 233.000 tot 335.000. Een deel hiervan komt voor rekening van huiseigenaren die door de crisis twee woningen bezien en tijdelijk een woning te huur aanbieden. Bij een aantrekkende woningmarkt verdwijnt dit extra woningaanbod waarschijnlijk weer uit de markt. Het aanbod van institutionele beleggers nam de laatste jaren niet toe.
Het meenemen van de tijdelijk op de huurmarkt terechtgekomen koopwoningen geeft een zeer vertekend beeld. Zodra deze woningen wel verkocht worden, wat inmiddels het geval is, loopt het aantal weer terug naar het oude niveau.

De NOS heeft recentelijk een artikel gebracht met de kop “Bijna miljoen meer inwoners in Nederland in 2030”. Het aantal huishoudens zal gaan stijgen met circa 700.000, mede door de toename van het aantal alleenstaanden.
Daarnaast spelen ook nog andere ontwikkelingen een rol. Beperkingen in de aftrek van hypotheekrente, verlaging van de maximaal te verkrijgen hypotheek maakt het voor starters op de koopwoningmarkt steeds moeilijker. Ook hierdoor komt steeds meer druk op goede vrije sector huurwoningen in het middensegment. Echter zij zijn niet voorhanden op korte termijn.

Pararius, het portaal voor (vrije sector) huurwoningen signaleert voortdurend de stijgende prijzen, vooral in de grote steden, door het oplopende tekort. Kijken wij rustig naar het aanbod van beschikbare vrije sector huurwoningen dan zie je al snel dat dit aanzienlijk is teruggelopen in de laatste jaren.

Conclusies kunnen wij allemaal wel trekken, erover praten doen wij ook met zijn allen, maar het wordt toch echt de hoogste tijd om de handen uit de mouwen te steken.
Als alle betrokken partijen nu eens structureel aan de slag gaan en het met elkaar eens worden dat er “snel en meer” huurwoningen gebouwd dienen te worden voor het middensegment van de vrije sector dan blijft het wellicht niet bij praten alleen.


Geen idee waarom, maar het beeld in mijn hoofd blijft hangen dat iedereen de komende jaren nog steeds blijft praten over dit onderwerp en dat veel woningzoekenden tussen de wal en het schip terecht gaan komen.

1 opmerking:

  1. Wat dat betreft is er ook meer transparantie nodig binnen heel deze sector, daarnaast zou de info die aan potentiƫle huurder of kopers aangeboden wordt. Ook wel wat vereenvoudigd kunnen worden.

    BeantwoordenVerwijderen

Hartelijk dank voor uw reactie op een artikel. De reactie wordt beoordeeld en na goedkeuring geplaatst.
Algemene reacties, vragen en / of discussies kunt u inzenden naar: info@verhuuracademy.nl