woensdag 11 januari 2012

Certificering, keurmerk of vergunningsplicht voor de verhuurmakelaar


De laatste maanden is er veel te doen omtrent de werkwijze en het vak van verhuurmakelaar. Dus de hoogste tijd voor een overzicht en de laatste stand van zaken.

In augustus 2011 werd een eerste discussie gestart omtrent de kwaliteit van de verhuurmakelaar in Nederland. Dit mede naar aanleiding van een contact met een gedupeerde verhuurder die geconfronteerd werd met een hennepkwekerij in zijn verhuurde woning.

Twee organisaties van verhuurmakelaars nemen het voortouw in deze discussie te weten 123Wonen en Netwerkwonen.nl. Zij besluiten  om samen te bekijken of er daadwerkelijk behoefte is aan meer kwaliteit en eventueel een regelgeving of een vorm van zelfregulering voor de branche.

Het gevolg was veel emailverkeer en telefoon met gedupeerde verhuurders, enkele verhuurmakelaars, media, politiek en andere betrokkenen. Hierna ontstond een behoefte aan een inventarisatie en een mogelijk verkennende bespreking met meerdere partijen gerelateerd aan de branche.

Uiteindelijk resulteerde dit in een eerste verkennende bespreking begin december 2011 in Amsterdam met vertegenwoordigers van de NVM, VBO, Vastgoedbelang, Vastgoedmanagement Nederland, Joep Derksen onderzoeksjournalist, Bureau Vastgoed Onderzoek  en beide initiatiefnemers. Het werd een lang gesprek waarbij partijen elkaar leerde kennen, de huidige problematiek binnen de verhuurbranche uitgebreid besproken werd en bekeken werd of er vanuit bestaande organisaties een haalbaar actieplan opgezet zou kunnen worden. De conclusie is dat er wellicht een eerste draagvlak zou kunnen ontstaan, maar dat meer onderzoek en tijd nodig is. De gesprekken zullen in 2012 een vervolg gaan krijgen.

In de tussentijd wordt er veel gediscussieerd door vele belanghebbenden over de kwaliteit van verhuurmakelaars en het verhuurproces. Een aantal partijen berichten frequent via onder andere Twitter over vele wantoestanden bij verhuur en gebrek aan goede controle bij verhuurmakelaars. Een andere bericht weer over op handen zijnde verbeteringen binnen het opleidingstraject van makelaars.
Inmiddels heeft de media het verhaal ook opgepakt en een item in het NOS journaal hieraan gewijd.

Al deze aandacht heeft meerdere effecten, zowel goede als minder goede.
Positief is dat er nu over de volle breedte aandacht is voor een discussie over meer kwaliteit binnen de verhuurmakelaardij. Helaas wordt nu ook de negatieve kant uitgebreid belicht en wordt er veel nadruk gelegd op blijkbaar malafide verhuurmakelaars en woningbemiddelaars. Hierdoor begint het er op te lijken dat onze branche niet deugt en dat courtage belangrijker is dan kwalitatief bemiddelen tussen huurder en verhuurder.  Dit is pertinent een onjuiste weergave van het vak van verhuurmakelaar. Het grootste deel van de verhuurmakelaars neemt zijn vak en de daaruit voortvloeiende verantwoording zeer serieus. Het zijn slechts enkelen die zonder goede kennis van zaken het nieuws halen.
Hierdoor wordt de branche in een te slecht daglicht gesteld en worden verhuurders onnodig afgeschrikt.

Voor de nabije toekomst ligt de mogelijke oplossing nu bij de verschillende partijen binnen de branche van de makelaardij. Als verschillen van inzicht en eigen belang van de individuele organisaties aan de kant gezet wordt en de krachten gebundeld worden, kan er een flinke stap voorwaarts gezet gaan worden in 2012.
Er dient eerst overeenstemming bereikt te worden dat het uitoefenen van het vak van verhuurmakelaar een serieuze zaak is en een aparte plaats dient te krijgen binnen de makelaardij.
Dan kan er ruimte ontstaan voor een eventueel keurmerk, certificering of een daadwerkelijke vergunningsplicht voor verhuurmakelaars.

Wij houden de lezers op de hoogte van de verdere discussies en zullen u berichten van de ontwikkelingen. Een ieder die een positieve bijdrage heeft die in de toekomst kan leiden tot het bereiken van de doelstelling om het vak van verhuurmakelaar kwalitatief te verbeteren, wordt uitgenodigd om te reageren op dit artikel. 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Hartelijk dank voor uw reactie op een artikel. De reactie wordt beoordeeld en na goedkeuring geplaatst.
Algemene reacties, vragen en / of discussies kunt u inzenden naar: info@verhuuracademy.nl