vrijdag 12 oktober 2012

Vervolg "Branchevereniging Verhuurmakelaars"

Het artikel van vorige week heeft weer veel losgemaakt bij de verhuurmakelaars in Nederland en inmiddels hebben meerdere partijen hun medewerking en steun toegezegd.

In mijn laatste update via de Sociale Media heb ik aangegeven even te wachten tot het gesprek met VBO heeft plaatsgevonden. Vanmorgen is gesproken op het hoofdkantoor van VBO in Nootdorp met onder meer directeur Hans van der Ploeg. Onderstaand volgt een korte weergave van ons gesprek voorafgegaan door een korte terugblik.

In december 2011 is er een vergadering geweest bij Vastgoedbelang in Amsterdam. Hierbij waren onder meer aanwezig de NVM, VBO, Vastgoed Pro, 123Wonen en Netwerkwonen.nl. Het was een verkennend gesprek om de problematiek die leeft onder de verhuurmakelaars te bespreken.
In eerste instantie is hier niet veel bereikt, behoudens de interesse van het VBO om hier verder over na te denken. In de afgelopen maanden heeft het VBO een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheid en de wens om iets voor de branche van verhuurmakelaars te gaan doen.

Door de ontstane onrust van afgelopen weken omtrent de verhuur onder de Leegstandswet ben ik een initiatief gestart via Linkedin om steun te krijgen voor een eigen branchevereniging. Dit heeft heel veel reacties losgemaakt en heeft mij doen besluiten om weer contact op te nemen met het VBO. Dit heeft geresulteerd in het gesprek van hedenmorgen bij de VBO.

Hans van der Ploeg heeft uitgelegd dat het onderzoek in een afrondende fase verkeerd en dat zij nu positief staan ten opzichte van een mogelijke invoering van een divisie voor verhuurmakelaars. Uiteraard dienen nog veel zaken in kaart gebracht te gaan worden en zullen er protocollen opgesteld moeten gaan worden zoals bijvoorbeeld de wijze van toetreding en beoordeling op vakbekwaamheid.

Door deze zeer positieve ontwikkeling is er mijns inziens vooralsnog geen directe reden meer om vanuit de verhuurmakelaars een eigen belangenvereniging na te streven. Weer een beeldmerk erbij maakt het voor de consument alleen maar onduidelijker.

Met het VBO is nu afgesproken om op zeer korte termijn een vervolggesprek te arrangeren om enige vaart in de zaak te houden. Een belangrijk onderdeel wordt ook het toetsen op vakbekwaamheid, zowel  de theorie als de praktijk en de toekomstige permanente educatie. Het VBO en de Beroepsopleiding Makelaars wil samen met de Verhuur Academy ( opleidingsinstituut voor verhuurmakelaars) bekijken of de bestaande opleidingen voldoende basis hiervoor bieden of dat er wellicht gezamenlijk een nieuwe opleiding dient te worden ontwikkeld.

De verhuurmakelaars die zich reeds bij mij gemeld hebben zullen voortdurend op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen. Voor een zo'n breed mogelijke discussie en verdere inbreng van de standpunten roepen wij zoveel mogelijk (verhuur) makelaars op om zich alsnog aan te melden. Hiermee krijgen wij ook een beter beeld van de partijen die ook de wens hebben om hun vakgebied in positieve zin te gaan reguleren. Onderschrijft u het belang van de oprichting van een divisie voor huur en verhuur van woonruimte binnen het VBO, laat ons dit dan weten door het sturen van een email aan het speciaal hiervoor geopende email adres :info@veiligverhuren.nl.

Na het volgende gesprek hopen wij u meer te kunnen mededelen over de invoering, procedures, toetreding, educatie, geschillenregeling en wellicht uiteindelijk een mogelijke certificering van verhuurmakelaars.

1 opmerking:

Hartelijk dank voor uw reactie op een artikel. De reactie wordt beoordeeld en na goedkeuring geplaatst.
Algemene reacties, vragen en / of discussies kunt u inzenden naar: info@verhuuracademy.nl