donderdag 4 augustus 2011

Oplossing voor dubbele woonlasten

Volgens een recente inventarisatie voelen zeker 15.000 gezinnen dagelijks de financiële  druk van dubbele woonlasten. De verkopen trekken nog steeds niet in voldoende mate aan en de verkoopprijzen dalen nog steeds. Veel eigenaren hebben een nieuwe woning aangeschaft in de veronderstelling dat  de overwaarde in de bestaande woning bij verkoop snel vrij zou komen.
Nu de woningmarkt blijft stagneren verkeren veel gezinnen in een onzekere situatie en een eventuele tijdelijke verhuur van hun woning kan een uitweg zijn om de dubbele woonlasten te beperken.

Reeds eerder publiceerde ik een artikel over de Leegstandswet. Inmiddels zijn de meeste gemeenten in Nederland hiermee voldoende bekend en ook veel banken werken hier nu aan mee. Echter iedere bank heeft zo zijn eigen voorwaarden en wil het liefst de verhuur op basis van de Leegstandswet laten afhandelen door een door hun goedgekeurde organisatie.Opmerkelijk is echter dat er een tendens begint te ontstaan dat sommige (verhuur) makelaars hier wat luchtig mee omgaan. Het traject voor het verkrijgen van de toestemming tot tijdelijke verhuur bij de banken is zeer gecompliceerd en wordt op individuele basis beoordeeld. Ook de aanvraag bij de gemeenten is administratief best ingewikkeld en verloopt niet snel. Mede daarom kiezen sommige makelaars ervoor om deze groep van woningeigenaren te adviseren om hun woning te verhuren zonder toestemming.

Dit kan mogelijk grote gevolgen hebben voor de woningeigenaren. Banken zijn momenteel zeer actief in het opsporen van woningen die te huur worden aangeboden waarop een hypotheek rust. Zodra zij dit merken wordt de eigenaar van de woning hierop aangesproken met mogelijk verstrekkende financiële gevolgen.

Kies daarom uw (verhuur) makelaar zorgvuldig uit en vraag om het traject van verhuur via de Leegstandswet goed uit te leggen aan u. Zorg dat u duidelijkheid krijgt over hoe dit traject wordt uitgevoerd, volledige transparantie voorkomt latere problemen.

Netwerkwonen.nl verhuurmakelaars heeft speciaal voor tijdelijke verhuur onder de Leegstandswet een heldere brochure opgesteld die u helderheid verschaft over het gehele proces. Hierin leest u hoe het werkt, wie wat doet en wat de mogelijkheden zijn. De verhuurmakelaars van netwerkwonen.nl informeren u graag nader en kunnen antwoorden geven over uw specifieke situatie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Hartelijk dank voor uw reactie op een artikel. De reactie wordt beoordeeld en na goedkeuring geplaatst.
Algemene reacties, vragen en / of discussies kunt u inzenden naar: info@verhuuracademy.nl