vrijdag 3 januari 2014

Woonfraude

Regelmatig komen er vragen binnen van verhuurders die te maken hebben met meerdere vormen van “woonfraude”. Dit is een momenteel een zeer actueel onderwerp, niet alleen voor wooncorporaties maar zeker ook voor particuliere verhuurders en vastgoed beleggers.


De meestvoorkomende vormen van woonfraude:

• onrechtmatige bewoning
• onrechtmatige doorverhuur
• onrechtmatig gebruik

Onrechtmatige bewoning

De verhuur van een woning aan een huurder in strijd met de huisvestingsverordening van een gemeente. In veel gemeenten is er een toewijzingsbeleid voor huurwoningen, dit betreft doorgaans de sociale huurwoningen van wooncorporaties en grote beleggers in vastgoed. Hierdoor worden onder andere wachtlijsten vermeden en kan er sprake zijn van scheefwonen. Ook belemmert onrechtmatige bewoning de goede doorstroming. Er zijn reeds gevallen gerapporteerd waarbij verhuurmakelaars een dubieuze rol bij de bemiddeling hierin gespeeld hebben.

Onrechtmatige doorverhuur

Een woning geheel of gedeeltelijk doorverhuren zonder medeweten of toestemming van de verhuurder, dit in strijd met het huurcontract. Dit komt voor bij alle soorten huurwoningen ongeacht de huurprijs.

Onrechtmatig gebruik

Een woning voor andere doeleinden gebruiken dan reguliere huisvesting. Voorbeelden zijn onder andere: het houden van een pension – drugsverkoop – wietteelt – huisvesting illegalen.

Overige problemen

Wat ook steeds meer voorkomt is het zogenaamd strippen van woningen. Dus een woning huren met het doel om alle waardevolle zaken te verwijderen waardoor de verhuurder met een grote schadepost achterblijft.

De aanpak van woonfraude is op dit moment grotendeels voorbehouden aan gemeenten en wooncorporaties, de kleinere particuliere verhuurders hebben doorgaans geen middelen om woonfraude te bestrijden.

Wat kunt u doen om woonfraude te voorkomen?

Woonfraude is nooit voor 100% te voorkomen, het risico is wel te minimaliseren door een goede procedure bij aangaan van een huurcontract:

• controleer bij de gemeente of de huisvestingsverordening van toepassing is
• controleer het identiteitsbewijs van de huurder en maak een kopie hiervan
• zorg dat de huurder een bewijs van inkomen afgeeft, een salarisstrook eventueel
   met een werkgeversverklaring
• doe een kredietwaardigheidscontrole
• vraag naar een verklaring goed huurdersgedrag van de vorige verhuurder
• ontmoet altijd alle toekomstige huurders persoonlijk
• stel een goed huurcontract op
• gebruik een formulier van oplevering van de woning bij de sleuteloverdracht
• accepteer nimmer contante betaling van de huur en waarborgsom
• vraag de buren een oogje in het zeil te houden en u te waarschuwen indien nodig

Als u bovenstaande zaken niet zelf kunt of wilt regelen, neem dan een gerenommeerde verhuurmakelaar in de arm en maak goede afspraken over de te volgen procedure bij verhuur.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Hartelijk dank voor uw reactie op een artikel. De reactie wordt beoordeeld en na goedkeuring geplaatst.
Algemene reacties, vragen en / of discussies kunt u inzenden naar: info@verhuuracademy.nl