dinsdag 23 maart 2010

Kredietwaardigheid en Privacy

Voor het aangaan van een huurovereenkomst wordt in veel gevallen een onderzoek naar de kredietwaardigheid uitgevoerd, al dan niet samenvallend met een controle op het identiteitsbewijs van de huurder.

Veel eigenaren en verhuurmakelaars maken hiervoor gebruik van de software van gespecialiseerde databanken. Mede door de zorgwekkende stijging van het aantal faillissementen en natuurlijke personen die een beroep doen op de schuldhulpverlening is er een "niche" markt aan het ontstaan in het aanbieden van kredietwaardigheidscontrole.

Op zichzelf geen slechte ontwikkeling, echter het komt regelmatig voor dat deze rapporten door de aanvrager aan derden ter beschikking gesteld worden en hiermee een inbreuk maken op de privacy van de huurder. Het ter beschikking stellen van persoonlijke gegevens valt onder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en hier dient dan ook door de betrokken partijen uiterst zorgvuldig mee omgegaan te worden.

Wat staat er in het rapport?

1.De index score, dit is een getal tussen 1 en 9 die aangeeft of de betreffende persoon een grote kans heeft om in betalingsproblemen te komen. Hoe hoger de score hoe kleiner deze kans is. Echter het is slechts een gemiddelde “voorspellende” score.

2.Individuele informatie, die beschikbaar is omtrent de persoon zelf. Ook wordt aangegeven of er informatie beschikbaar is over het adres, postcodegebied, telefoonaansluiting, inschrijving bij de gemeente en of men momenteel in een huur- of koopwoning verblijft.

3.Negatieve registraties bij een incassobureau of deurwaarder. Deze toets gebeurt zowel op de persoon als het ingegeven woonadres.

Hoe wordt het rapport gebruikt?

Te vaak wordt de uitkomst van dit rapport als maatgevend beschouwd, dit zonder de informatie juist te interpreteren. Er dient goed gekeken te worden naar de signalen in dit rapport en zowel de positieve als negatieve indicaties te wegen voordat men een beslissing neemt om te verhuren.

Melding negatieve beslissing

Het verdient aanbeveling om de klant te informeren dat er een negatieve beslissing is genomen op basis van het onderzoek naar de kredietwaardigheid en door welke instantie dit rapport is opgemaakt. Het is echter niet toegestaan dit rapport aan de onderzochte persoon te verstrekken. Voor inzage in het rapport en de vermelde gegevens dient u zich te wenden tot het onderzoekbureau.

De laatste jaren komt het ook steeds vaker voor dat er door malafide huurders gebruik gemaakt wordt van valse identiteitsbewijzen. Bij controle op het identiteitsbewijs wordt gekeken naar de naam, geboortedatum, soort identiteitsbewijs en het nummer. Deze toets geeft aan of het identiteitsbewijs geldig is en overeenkomt met de persoonsgegevens.

Controle op uw privacy

Kijk voordat u een woning wilt huren op de website van de verhuurmakelaar of deze een privacy bepaling heeft opgenomen. Hierin dient te staan hoe zij met uw persoonlijke informatie omgaan. Kunt u deze bepaling nergens terugvinden, vraag er dan uitdrukkelijk naar.. Heeft u het vermoeden dat er niet zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan, meldt dit dan bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP).

1 opmerking:

 1. Interessant artikel.

  Ik denk wel dat het goed is om de waarde van een credit check goed duidelijk te maken.
  Een credit check wordt vaak alleen gebruikt voor het afsluiten van een telefoon abonnement. Ook postorderbedrijven maken hier vaak gebruik van.
  Voor wat betreft controle op creditwaardigheid is de data base dan ook voor een groot deel gevuld met informatie uit die hoek.
  Een credit check is dan ook volstrekt onvoldoende om de solvabiliteit van een huurder vast te stellen !!

  BeantwoordenVerwijderen

Hartelijk dank voor uw reactie op een artikel. De reactie wordt beoordeeld en na goedkeuring geplaatst.
Algemene reacties, vragen en / of discussies kunt u inzenden naar: info@verhuuracademy.nl