dinsdag 21 juli 2015

Woning Waardering Stelsel - wat gaat er veranderen?

Na jaren van nadenken, voorstellen, overleggen en weer aanpassen zal eindelijk het nieuwe WWS (Woning Waardering Stelsel) per 1 oktober 2015 van kracht worden.

Het nieuwe WWS (of punten systeem) geldt alleen voor de sociale huurwoningen en ook niet voor bestaande huurcontracten. Een mogelijk gevolg is dat bij herwaardering van een vrijkomende sociale huurwoning de huur gaat stijgen en nu boven de grens uitkomt en dus als vrije sector huurwoning aangeboden kan worden.

Waarom deze veranderingen?

De minister wil de huren meer "marktconform" gaan maken.
In het gesloten regeerakkoord was afgesproken om de werking van de woningmarkt te verbeteren.
Dit onder de voorwaarde dat er geen onbedoelde neveneffecten gaan optreden.
Het mag dus niet gaan leiden tot zorgwekkende huurstijgingen, dit vooral in de grote steden.

Wat gaat er veranderen?


  • de WOZ-waarde gaat voor 25% meetellen
  • de WOZ-waarde gaat op 2 manieren invloed uitoefenen
  • de punten voor woonvorm, omgeving en schaarste gaan vervallen
  • de meest actuele WOZ-waarde zal gebruikt worden
  • bij lage WOZ-waarde geldt een minimum van € 40.000
  • bij nieuwbouw krijgt de WOZ-waarde in ieder geval 40 punten
  • de maximale huurprijs wordt eenmalig verlaagd met 3,8%
Mogelijke consequenties

De huren kunnen gaan stijgen, dit is mede afhankelijk van het beleid van de verhuurder.
Als de WOZ-waarde wijzigt, zowel naar boven als naar beneden, dan heeft dit steeds gevolgen voor de punten en dus de huur.
Als de WOZ-waarde daalt, of het effect nu reeds een lagere huur geeft, dan kan de huurder om huurverlaging gaan vragen.

Problemen in de praktijk

Huurders hebben tot op heden geen inzicht in de WOZ-waarde van hun huurwoning. De gemeenten zullen dus de huurders dienen te informeren over de WOZ-waarde van hun huurwoning. Huurders hebben dus een duidelijk belang bij een juiste WOZ-waarde en dienen dus ook een mogelijkheid tot bezwaar te krijgen tegen een te hoge waarde.

Bepalen van de huurprijs met de WWS nog steeds belangrijk

Verhuurmakelaars die voornamelijk bemiddelen in vrije sector huurwoningen hebben zich doorgaans niet zo verdiept in de WWS. De huurprijs wordt vooral marktconform bepaald, vraag en aanbod dus.
Het is herhaaldelijk voorgekomen dat een verhuurmakelaar hier de fout is ingegaan. Een te hoge vrije sector huurprijs, terwijl de woning bij puntentelling duidelijk als sociaal aangemerkt moet worden.

Zowel voor nieuw als bestaand aanbod zal in veel gevallen eerst gekeken dienen te worden of er een risico bestaat dat een woning als sociaal wordt aangemerkt. Andersom zal ook gaan voorkomen. Een huurwoning die voorheen aan de bovenkant van sociaal zat, zou nu als vrije sector aangemerkt kunnen worden.

Uw verhuurder / opdrachtgever is gebaat bij een correcte typering van de woning en de daarbij behorende huurprijs. Uiteraard zal dit meer tijd gaan vergen van de verhuurmakelaar. De details van de woning zullen goed opgenomen dienen te worden teneinde correct de puntentelling te kunnen maken.

Hoe alles in de praktijk gaat verlopen weten wij nu nog niet. Het nieuwe systeem is helaas niet eenvoudiger geworden.

Heeft u behoefte om uw kennis op dit gebied bij te spijkeren? Bezoek dan de website van de Verhuur Academy en lees alles over de nieuwe E-learning training WWS - puntentelling.Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Hartelijk dank voor uw reactie op een artikel. De reactie wordt beoordeeld en na goedkeuring geplaatst.
Algemene reacties, vragen en / of discussies kunt u inzenden naar: info@verhuuracademy.nl